projekty zrealizowane w 2011 r.

1. Organizowanie integracyjnych spotkań lokalnego środowiska w celu kultywowania miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów oraz języka regionalnego, zawodów i rzemiosła – „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013”. Wartość projektu – 13890,38 zł.

2. Przygotowanie Sali do prowadzenia integracyjnych spotkań lokalnego środowiska i kultywowania dziedzictwa naszego terenu – „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013”. Wartość projektu – 35534,79 zł.

3. Organizacja spotkania (przyjęcia okolicznościowego) dla seniorów z okazji Międzynarodowego Dnia Ludzi Starszych – zadanie publiczne powierzone przez Burmistrza Miasta Lubartów – wartość projektu – 700 zł. 

4. Organizacja wycieczki do Teatru Buffo w Warszawie dla seniorów – zadanie publiczne powierzone przez Burmistrza Miasta Lubartów – wartość projektu – 4750 zł.

5. Organizacja wycieczki – pielgrzymki do Wąwolnicy dla seniorów – zadanie publiczne powierzone przez Burmistrza Miasta Lubartów – wartość projektu – 1300 zł.

 

poświęcenie

Festyn 2016

P1070060-Copy P1070064-Copy P1070075-Copy P1070089-Copy P1070093-Copy P1070105-Copy P1070120 (Copy) P1070121 (Copy) P1070123 (Copy) P1070124 (Copy) P1070134 (Copy) P1070147 (Copy) P1070162 (Copy) P1070168 (Copy) P1070171 (Copy) P1070177 (Copy) P1070181 (Copy) P1070195 (Copy) P1070286 (Copy) P1070287 (Copy)