projekty zrealizowane w 2011 r.

1. Organizowanie integracyjnych spotkań lokalnego środowiska w celu kultywowania miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów oraz języka regionalnego, zawodów i rzemiosła – „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013”. Wartość projektu – 13890,38 zł.

2. Przygotowanie Sali do prowadzenia integracyjnych spotkań lokalnego środowiska i kultywowania dziedzictwa naszego terenu – „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013”. Wartość projektu – 35534,79 zł.

3. Organizacja spotkania (przyjęcia okolicznościowego) dla seniorów z okazji Międzynarodowego Dnia Ludzi Starszych – zadanie publiczne powierzone przez Burmistrza Miasta Lubartów – wartość projektu – 700 zł. 

4. Organizacja wycieczki do Teatru Buffo w Warszawie dla seniorów – zadanie publiczne powierzone przez Burmistrza Miasta Lubartów – wartość projektu – 4750 zł.

5. Organizacja wycieczki – pielgrzymki do Wąwolnicy dla seniorów – zadanie publiczne powierzone przez Burmistrza Miasta Lubartów – wartość projektu – 1300 zł.

 

poświęcenie

Festyn 2016

P1070057-Copy P1070060-Copy P1070075-Copy P1070093-Copy P1070120 (Copy) P1070123 (Copy) P1070124 (Copy) P1070131 (Copy) P1070133 (Copy) P1070134 (Copy) P1070137 (Copy) P1070138 (Copy) P1070162 (Copy) P1070168 (Copy) P1070171 (Copy) P1070181 (Copy) P1070195 (Copy) P1070268 (Copy) P1070286 (Copy) P1070287 (Copy)