Projekty zrealizowane w 2013 roku

1. Doposażenie sali do prowadzenia integracyjnych spotkań lokalnego środowiska i kultywowania dziedzictwa z terenu gminy Lubartów – „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013”. Wartość projektu – 14 344,78 zł. Projekt został zrealizowany i 14 maja złożyliśmy wniosek o płatność.

2. Wycieczka- pielgrzymka do Sandomierza dla seniorów Śladami ,,Ojca Mateusza” –  zadanie publiczne powierzone przez Burmistrza Miasta Lubartów – projekt zrealizowany 18 maja.

3. „Lepiej zapobiegać niż leczyć” – zadanie publiczne w ramach promocji zdrowia i ochrony zdrowia powierzone przez Starostę Powiatu Lubartowskiego – projekt zrealizowany 6 lipca.

4.  „W imię naszej niepodległej Rzeczypospolitej” – zadanie publiczne powierzone przez Burmistrza Miasta Lubartów – projekt zrealizowany 22 lipca.

5. Wycieczka dziadków z wnukami do Parku Edukacji i Rozrywki” – zadanie publiczne powierzone przez Burmistrza Miasta Lubartów – projekt zrealizowany13 sierpnia.

6.  „Wspólny wyjazd łączy pokolenia” – zadanie publiczne powierzone przez Burmistrza Miasta Lubartów – projekt zrealizowany 21 września.

7. Zagospodarowanie terenu przy budynku Centrum Pomocy  i wyposażenie go w sprzęt sportowo – rehabilitacyjny – „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013”. Wartość projektu – 31 060,13 zł. Projekt realizowany do 31.XII.

 

poświęcenie

Festyn 2016

P1070057-Copy P1070064-Copy P1070081-Copy P1070093-Copy P1070105-Copy P1070121 (Copy) P1070124 (Copy) P1070131 (Copy) P1070134 (Copy) P1070138 (Copy) P1070147 (Copy) P1070162 (Copy) P1070168 (Copy) P1070171 (Copy) P1070177 (Copy) P1070181 (Copy) P1070195 (Copy) P1070268 (Copy) P1070286 (Copy) P1070287 (Copy)