Projekty zrealizowane w 2013 roku

1. Doposażenie sali do prowadzenia integracyjnych spotkań lokalnego środowiska i kultywowania dziedzictwa z terenu gminy Lubartów – „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013”. Wartość projektu – 14 344,78 zł. Projekt został zrealizowany i 14 maja złożyliśmy wniosek o płatność.

2. Wycieczka- pielgrzymka do Sandomierza dla seniorów Śladami ,,Ojca Mateusza” –  zadanie publiczne powierzone przez Burmistrza Miasta Lubartów – projekt zrealizowany 18 maja.

3. „Lepiej zapobiegać niż leczyć” – zadanie publiczne w ramach promocji zdrowia i ochrony zdrowia powierzone przez Starostę Powiatu Lubartowskiego – projekt zrealizowany 6 lipca.

4.  „W imię naszej niepodległej Rzeczypospolitej” – zadanie publiczne powierzone przez Burmistrza Miasta Lubartów – projekt zrealizowany 22 lipca.

5. Wycieczka dziadków z wnukami do Parku Edukacji i Rozrywki” – zadanie publiczne powierzone przez Burmistrza Miasta Lubartów – projekt zrealizowany13 sierpnia.

6.  „Wspólny wyjazd łączy pokolenia” – zadanie publiczne powierzone przez Burmistrza Miasta Lubartów – projekt zrealizowany 21 września.

7. Zagospodarowanie terenu przy budynku Centrum Pomocy  i wyposażenie go w sprzęt sportowo – rehabilitacyjny – „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013”. Wartość projektu – 31 060,13 zł. Projekt realizowany do 31.XII.

 

poświęcenie

Festyn 2016

P1070057-Copy P1070060-Copy P1070064-Copy P1070075-Copy P1070081-Copy P1070089-Copy P1070093-Copy P1070105-Copy P1070124 (Copy) P1070131 (Copy) P1070133 (Copy) P1070134 (Copy) P1070138 (Copy) P1070171 (Copy) P1070177 (Copy) P1070181 (Copy) P1070195 (Copy) P1070268 (Copy) P1070286 (Copy) P1070287 (Copy)