„Żyję bez używek – jest mi o niebo lepiej”.

IMG_3651 (Copy)W dniu 13 czerwca 2015 r. odbyła się pielgrzymka młodzieży przygotowującej się do Sakramentu Bierzmowania, do Zabawy – miejsca związanego z Błogosławioną Karoliną Kózkówną. Bł. Karolina, jako patronka polskiej młodzieży to młoda osoba, która jest wzorem wierności zasadom moralnym, a także wzorem miłości i troski o bliźniego: o kolegę, koleżankę, osoby starsze. Te cechy są potrzebne współczesnemu młodemu pokoleniu. Wyjazd był zorganizowany przez Centrum Pomocy „Otoczmy troską życie” dzięki finansowemu wsparciu Wójta Gminy Lubartów w ramach realizacji zadania publicznego „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom” pt. „Żyję bez używek – jest mi o niebo lepiej”.

IMG_3583 (Copy)Młodzież wraz z opiekunami wyruszyła o godz. 6.00 spod Kościoła Parafii Wniebowstąpienia Pańskiego. W autokarze od początku panowała pogoda ducha, radość i bardzo miła atmosfera. Naszą wędrówkę rozpoczęliśmy od modlitwy o jej szczęśliwy przebieg, której przewodniczył Ks. Paweł Kościuk, który wspierał nas duchowo na pielgrzymim szlaku. Dzięki ożywionym dyskusjom i głośnym śpiewom droga do celu upłynęła nam bardzo szybko.
Pierwszym punktem naszego pobytu było zwiedzanie Sanktuarium w Zabawie, gdzie znajdują się relikwie Błogosławionej oraz udział we Mszy Św. Po Eucharystii zwiedzaliśmy dom rodzinny – Muzeum i Kaplicę Bł. Karoliny oraz gruszę, gdzie nastąpił początek szlaku jej męczeństwa. Niezapomnianym przeżyciem było przejście Drogą Krzyżową – szlakiem męczeństwa Błogosławionej Karoliny oraz modlitwa przy kapliczce, którą ona opiekowała się. Następnie zwiedziliśmy cmentarz w Zabawie: pomnik na pierwszym miejscu pochówku Bł. Karoliny, grób rodziców, fundatorów kościoła i wuja -Franciszka Borzęckiego, cmentarz wojskowy z I i II wojny światowej. Byliśmy również na placu kościelnym, miejscu 2-go pochówku Bł. Karoliny i przy pomniku Św. Jana Pawła II. Ważnym i ciekawym punktem pielgrzymki było zwiedzanie Kaplicy Męczenników XX i XXI wieku i Ofiar Wypadków Komunikacyjnych i Przemocy. Obejrzeliśmy wystawy: O życiu, męczeństwie i kulcie Bł. Karoliny, O historii parafii i okolicy, O II wojnie światowej – historia akcji Trzeci Most, wystawę wieńców żniwnych i sprzętu rolniczego. Przed wyjazdem do domu poszliśmy na pyszną pizzę. Po posiłku udaliśmy się do autokaru i wyruszyliśmy w drogę powrotną do Lubartowa. Rozmowy, wspólne śpiewy piosenek oraz oglądanie filmu o Bł. Karolinie umilały drogę do domu. Wróciliśmy bardzo szczęśliwi i wdzięczni, że mogliśmy poznać życie Bł. Karoliny, chodzić jej drogami i modlić się przy jej relikwiach.
IMG_3605 (Copy)Przeżycia związane z udziałem młodzieży gimnazjalnej w pielgrzymce do Zabawy oraz przybliżenie postaci Błogosławionej Karoliny jako osoby walczącej o swoją wolność i godność pozwolą jej, na zwrócenie uwagi na potrzebę troski o codzienne dobre życie przez dokonywanie dobrych wyborów, będą prowadzić młodzież do postawy mówiącej o tym, że wierność w codzienności prowadzi do ostatecznego zwycięstwa w życiu.
Zrealizowanie zadania przyczyniło się do ukazania młodzieży jak pięknie jest żyć kierując się wartościami i zasadami moralnymi, jak czyniła to ich patronka oraz jak można dobrze spędzić wolny czas bez używek.
Organizatorzy dziękują Gminie Lubartów za wsparcie finansowe.
Krystyna Jędryszka

 

poświęcenie

Festyn 2016

P1070057-Copy P1070060-Copy P1070064-Copy P1070081-Copy P1070093-Copy P1070105-Copy P1070121 (Copy) P1070123 (Copy) P1070124 (Copy) P1070131 (Copy) P1070134 (Copy) P1070137 (Copy) P1070138 (Copy) P1070162 (Copy) P1070168 (Copy) P1070171 (Copy) P1070177 (Copy) P1070181 (Copy) P1070268 (Copy) P1070287 (Copy)