„Żyję bez używek – jest mi o niebo lepiej”.

IMG_3651 (Copy)W dniu 13 czerwca 2015 r. odbyła się pielgrzymka młodzieży przygotowującej się do Sakramentu Bierzmowania, do Zabawy – miejsca związanego z Błogosławioną Karoliną Kózkówną. Bł. Karolina, jako patronka polskiej młodzieży to młoda osoba, która jest wzorem wierności zasadom moralnym, a także wzorem miłości i troski o bliźniego: o kolegę, koleżankę, osoby starsze. Te cechy są potrzebne współczesnemu młodemu pokoleniu. Wyjazd był zorganizowany przez Centrum Pomocy „Otoczmy troską życie” dzięki finansowemu wsparciu Wójta Gminy Lubartów w ramach realizacji zadania publicznego „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom” pt. „Żyję bez używek – jest mi o niebo lepiej”.

IMG_3583 (Copy)Młodzież wraz z opiekunami wyruszyła o godz. 6.00 spod Kościoła Parafii Wniebowstąpienia Pańskiego. W autokarze od początku panowała pogoda ducha, radość i bardzo miła atmosfera. Naszą wędrówkę rozpoczęliśmy od modlitwy o jej szczęśliwy przebieg, której przewodniczył Ks. Paweł Kościuk, który wspierał nas duchowo na pielgrzymim szlaku. Dzięki ożywionym dyskusjom i głośnym śpiewom droga do celu upłynęła nam bardzo szybko.
Pierwszym punktem naszego pobytu było zwiedzanie Sanktuarium w Zabawie, gdzie znajdują się relikwie Błogosławionej oraz udział we Mszy Św. Po Eucharystii zwiedzaliśmy dom rodzinny – Muzeum i Kaplicę Bł. Karoliny oraz gruszę, gdzie nastąpił początek szlaku jej męczeństwa. Niezapomnianym przeżyciem było przejście Drogą Krzyżową – szlakiem męczeństwa Błogosławionej Karoliny oraz modlitwa przy kapliczce, którą ona opiekowała się. Następnie zwiedziliśmy cmentarz w Zabawie: pomnik na pierwszym miejscu pochówku Bł. Karoliny, grób rodziców, fundatorów kościoła i wuja -Franciszka Borzęckiego, cmentarz wojskowy z I i II wojny światowej. Byliśmy również na placu kościelnym, miejscu 2-go pochówku Bł. Karoliny i przy pomniku Św. Jana Pawła II. Ważnym i ciekawym punktem pielgrzymki było zwiedzanie Kaplicy Męczenników XX i XXI wieku i Ofiar Wypadków Komunikacyjnych i Przemocy. Obejrzeliśmy wystawy: O życiu, męczeństwie i kulcie Bł. Karoliny, O historii parafii i okolicy, O II wojnie światowej – historia akcji Trzeci Most, wystawę wieńców żniwnych i sprzętu rolniczego. Przed wyjazdem do domu poszliśmy na pyszną pizzę. Po posiłku udaliśmy się do autokaru i wyruszyliśmy w drogę powrotną do Lubartowa. Rozmowy, wspólne śpiewy piosenek oraz oglądanie filmu o Bł. Karolinie umilały drogę do domu. Wróciliśmy bardzo szczęśliwi i wdzięczni, że mogliśmy poznać życie Bł. Karoliny, chodzić jej drogami i modlić się przy jej relikwiach.
IMG_3605 (Copy)Przeżycia związane z udziałem młodzieży gimnazjalnej w pielgrzymce do Zabawy oraz przybliżenie postaci Błogosławionej Karoliny jako osoby walczącej o swoją wolność i godność pozwolą jej, na zwrócenie uwagi na potrzebę troski o codzienne dobre życie przez dokonywanie dobrych wyborów, będą prowadzić młodzież do postawy mówiącej o tym, że wierność w codzienności prowadzi do ostatecznego zwycięstwa w życiu.
Zrealizowanie zadania przyczyniło się do ukazania młodzieży jak pięknie jest żyć kierując się wartościami i zasadami moralnymi, jak czyniła to ich patronka oraz jak można dobrze spędzić wolny czas bez używek.
Organizatorzy dziękują Gminie Lubartów za wsparcie finansowe.
Krystyna Jędryszka

 

poświęcenie

Festyn 2016

P1070057-Copy P1070081-Copy P1070089-Copy P1070105-Copy P1070123 (Copy) P1070124 (Copy) P1070131 (Copy) P1070131 (Copy) P1070133 (Copy) P1070137 (Copy) P1070138 (Copy) P1070147 (Copy) P1070162 (Copy) P1070168 (Copy) P1070171 (Copy) P1070177 (Copy) P1070181 (Copy) P1070195 (Copy) P1070268 (Copy) P1070287 (Copy)