ŚLADAMI RODU SANGUSZKÓW

P1060851 (Copy)W dniu 28 października 2015 r. grupa Lubartowian, reprezentująca społeczności trzech miejskich parafii, wyruszyła na wędrówkę „śladami rodu Sanguszków” Wyjazd przy wsparciu Urzędu Miasta Lubartów zorganizowało, działające przy Parafii Wniebowstąpienia Pańskiego w Lubartowie, Centrum Pomocy „Otoczmy Troską życie” im. Karola Wojtyły.

Uczestnicy – mieszkańcy miasta, będącego przez ponad sto lat własnością magnackiego rodu Sanguszków, odwiedzili Tarnów oraz Dębno.
Sanguszkowie to ród magnacki pochodzenia litewskiego, posiadający niegdyś rozległe majętności na terenie Wołynia, Małopolski i Lubelszczyzny. Twórcą potęgi rodu był książę Paweł Karol Sanguszko (1680 – 1750), który wraz ręką Marii Anny Lubomirskiej dziedziczki ogromnego majątku oraz wsparcia króla Augusta II, stał się jednym z najbardziej wpływowych magnatów Rzeczypospolitej. Jemu też swój rozwój zawdzięczają zarówno Lubartów jak i Tarnów.
Zasługą księcia Pawła Karola jest nowa nazwa miasta – Lubartów (początkowo Lewartów), herb oraz odnowione prawo miejskie (22 listopada 1744 r.). Z inicjatywy Księcia powstały monumentalne budowle sakralne: kościół św. Anny i św. Wawrzyńca oraz klasztor Ojców Kapucynów a także świeckie (w tym pałac i zabudowa miasta). Podobnie rzecz ma się z Tarnowem. Książę Paweł Karol Sanguszko wszedł w jego posiadanie w roku 1723, przyczyniając się do podniesienia miasta z marazmu jednocześnie doprowadzając do scalenia podzielonego od półtora wieku hrabstwa tarnowskiego.
Lubartów pozostawał w rękach Sanguszków do 1839 r. Tarnowscy Sanguszkowie, właściciele majątków Podhorce i Gumniska z powodzeniem zarządzali swoimi dobrami aż do czasów II wojny światowej. Jednocześnie angażowali się w życie polityczne Galicji, piastując najwyższe godności i stanowiska, np. książę Eustachy Stanisław (1842-1903), który przez wiele lat był posłem do Sejmu Krajowego, przez dziesięć lat jego marszałkiem a potem w latach 1895-1898 namiestnikiem Galicji.
Ostatni pan na Gumniskach wyjechał do Brazylii w 1940, w kraju pozostała jego matka księżna Konstancja z Zamoyskich Sanguszkowa (zm. w 1946 r.). Obecnie ród Sanguszków reprezentowany jest przez księcia Pawła Franciszka Romana Sanguszkę (ur. 1973 r.) i jego córkę Olimpię (ur. 2010 r.).
Tarnów i okolica jest pełna materialnych śladów rodu. Część z nich udało się odnaleźć w trakcie tego wyjazdu. Grupa z Lubartowa pod duchowym kierownictwem ks. proboszcza Stanisława Rząsy oraz ks. Seniora Józefa Huzara nawiedziła tarnowską bazylikę katedralną, w której znajduje się m.in. pomnik nagrobny księcia Eustachego Sanguszki, wykonany w 1910 r. przez Antoniego Madeyskiego, twórcę m.in. pomnika królowej Jadwigi w katedrze wawelskiej. Sam książę pochowany jest w krypcie kaplicy na Cmentarzu Starym. W kaplicy powstałej w 1870 r znajdują się również pomniki innych przedstawicieli rodu (Izabelli z Lubomirskich Sanguszkowej, Władysława Sanguszki i Romana Sanguszki.)
Lubartowianie uczestniczyli w Mszy św. koncelebrowanej przez księży: Józefa Huzara i Stanisława Rząsę, w trakcie której modlili się również w intencji lubelskich księży biskupów związanych niegdyś z Tarnowem: poprzedniego arcybiskupa lubelskiego śp. ks. Józefa Życińskiego oraz obecnego arcybiskupa ks. Stanisława Budzika.

Ewa Sędzimierz

P1060855 (Copy)P1060856 (Copy)P1060867 (Copy)P1060879 (Copy)P1060883 (Copy)P1060885 (Copy)

 

poświęcenie

Festyn 2016

P1070057-Copy P1070064-Copy P1070089-Copy P1070093-Copy P1070105-Copy P1070120 (Copy) P1070121 (Copy) P1070124 (Copy) P1070131 (Copy) P1070133 (Copy) P1070137 (Copy) P1070138 (Copy) P1070147 (Copy) P1070168 (Copy) P1070171 (Copy) P1070177 (Copy) P1070195 (Copy) P1070268 (Copy) P1070286 (Copy) P1070287 (Copy)