Projekty zrealizowane

Projekty zrealizowane w 2014 roku

1. „Żyj z pasją – nie uzależniaj się” – „Przeciwdziałanie patologiom społecznym” – zadanie publiczne powierzone przez Wójta Gminy Lubartów – wartość oferty – 3650 zł – dofinansowanie 3000 zł. Wyjazd młodzieży gimnazjalnej do Zakroczymia ośrodka terapii uzależnień.

 2. „Być niepełnosprawnym dziś i jutro” – „wspieranie i upowszechnienie kultury fizycznej i sportu” Organizacja imprezy rekreacyjnej dla osób niepełnosprawnych – zadanie publiczne powierzone przez Burmistrza Miasta Lubartów – wartość oferty

3. „… potrzeba wyobraźni miłości – familijny festyn rekreacyjny” – zadanie publiczne powierzone przez Burmistrza Miasta Lubartów Wójta Gminy Lubartów – zadanie zrealizowane 23 sierpnia 2015 r. -wartość oferty – 3500 zł – dofinansowanie 1000 zł

4. „Pomiędzy Wschodem a Zachodem” – zadanie publiczne powierzone przez Burmistrza Miasta Lubartówzrealizowane 8 listopada 2015 roku – dofinansowanie 1200 zł

Projekty zrealizowane w 2013 roku

1. Doposażenie sali do prowadzenia integracyjnych spotkań lokalnego środowiska i kultywowania dziedzictwa z terenu gminy Lubartów – „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013”. Wartość projektu – 14 344,78 zł. Projekt został zrealizowany i 14 maja złożyliśmy wniosek o płatność.

2. Wycieczka- pielgrzymka do Sandomierza dla seniorów Śladami ,,Ojca Mateusza” –  zadanie publiczne powierzone przez Burmistrza Miasta Lubartów – projekt zrealizowany 18 maja.

3. „Lepiej zapobiegać niż leczyć” – zadanie publiczne w ramach promocji zdrowia i ochrony zdrowia powierzone przez Starostę Powiatu Lubartowskiego – projekt zrealizowany 6 lipca.

4.  „W imię naszej niepodległej Rzeczypospolitej” – zadanie publiczne powierzone przez Burmistrza Miasta Lubartów – projekt zrealizowany 22 lipca.

5. Wycieczka dziadków z wnukami do Parku Edukacji i Rozrywki” – zadanie publiczne powierzone przez Burmistrza Miasta Lubartów – projekt zrealizowany13 sierpnia.

6.  „Wspólny wyjazd łączy pokolenia” – zadanie publiczne powierzone przez Burmistrza Miasta Lubartów – projekt zrealizowany 21 września.

7. Zagospodarowanie terenu przy budynku Centrum Pomocy  i wyposażenie go w sprzęt sportowo – rehabilitacyjny – „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013”. Wartość projektu – 31 060,13 zł. Projekt realizowany do 31.XII.

projekty zrealizowane w 2012

1. „Montaż zestawu solarnego do podgrzewania wody w Sali do prowadzenia integracyjnych spotkań lokalnego środowiska i kultywowania dziedzictwa naszego terenu” – „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013”. Wartość projektu – 15691 zł.

2. Zakup wirówki do masażu wirowego rąk i nóg- Lastura-hobby. – Fundusz Składkowy Ubezpiec zenia Społecznego Rolników Wartość projektu – 16000 zł.

3.Miłość do cierpiącego jest znakiem i miarą poziomu cywilizacji rozwoju narodu” – „Ochrona i promocja zdrowia” – zadanie publiczne powierzone przez Wójta Gminy Lubartów – wartość oferty – 5000 zł.

4. „Z Powiatem Lubartów w Polskę” – zadanie publiczne w zakresie promocji Powiatu – wartość projektu – 2200 zł

5. „Międzypokoleniowa wycieczka dziadków i wnuków do Kazimierza  Dolnego i Puław pt. ”Integracja Pokoleń” – zadanie publiczne powierzone przez Burmistrza Miasta Lubartów – wartość projektu – 2700 zł.

6. Wycieczka- pielgrzymka do Supraśla i Kodnia dla seniorów – zadanie publiczne powierzone przez Burmistrza Miasta Lubartów – wartość projektu – 1520 zł. 

7 . Cykl spotkań edukacyjnych dla seniorów pt.”Przed nami …starość”  – zadanie publiczne powierzone przez Burmistrza Miasta Lubartów – wartość projektu – 1400 zł.


projekty zrealizowane w 2011 r.

1. Organizowanie integracyjnych spotkań lokalnego środowiska w celu kultywowania miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów oraz języka regionalnego, zawodów i rzemiosła – „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013”. Wartość projektu – 13890,38 zł.

2. Przygotowanie Sali do prowadzenia integracyjnych spotkań lokalnego środowiska i kultywowania dziedzictwa naszego terenu – „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013”. Wartość projektu – 35534,79 zł.

3. Organizacja spotkania (przyjęcia okolicznościowego) dla seniorów z okazji Międzynarodowego Dnia Ludzi Starszych – zadanie publiczne powierzone przez Burmistrza Miasta Lubartów – wartość projektu – 700 zł. 

4. Organizacja wycieczki do Teatru Buffo w Warszawie dla seniorów – zadanie publiczne powierzone przez Burmistrza Miasta Lubartów – wartość projektu – 4750 zł.

5. Organizacja wycieczki – pielgrzymki do Wąwolnicy dla seniorów – zadanie publiczne powierzone przez Burmistrza Miasta Lubartów – wartość projektu – 1300 zł.

poświęcenie

Festyn 2016

P1070064-Copy P1070075-Copy P1070089-Copy P1070093-Copy P1070105-Copy P1070120 (Copy) P1070123 (Copy) P1070124 (Copy) P1070131 (Copy) P1070131 (Copy) P1070133 (Copy) P1070134 (Copy) P1070137 (Copy) P1070138 (Copy) P1070168 (Copy) P1070171 (Copy) P1070181 (Copy) P1070195 (Copy) P1070268 (Copy) P1070286 (Copy)