Projekty zrealizowane

Projekty zrealizowane w 2014 roku

1. „Żyj z pasją – nie uzależniaj się” – „Przeciwdziałanie patologiom społecznym” – zadanie publiczne powierzone przez Wójta Gminy Lubartów – wartość oferty – 3650 zł – dofinansowanie 3000 zł. Wyjazd młodzieży gimnazjalnej do Zakroczymia ośrodka terapii uzależnień.

 2. „Być niepełnosprawnym dziś i jutro” – „wspieranie i upowszechnienie kultury fizycznej i sportu” Organizacja imprezy rekreacyjnej dla osób niepełnosprawnych – zadanie publiczne powierzone przez Burmistrza Miasta Lubartów – wartość oferty

3. „… potrzeba wyobraźni miłości – familijny festyn rekreacyjny” – zadanie publiczne powierzone przez Burmistrza Miasta Lubartów Wójta Gminy Lubartów – zadanie zrealizowane 23 sierpnia 2015 r. -wartość oferty – 3500 zł – dofinansowanie 1000 zł

4. „Pomiędzy Wschodem a Zachodem” – zadanie publiczne powierzone przez Burmistrza Miasta Lubartówzrealizowane 8 listopada 2015 roku – dofinansowanie 1200 zł

Projekty zrealizowane w 2013 roku

1. Doposażenie sali do prowadzenia integracyjnych spotkań lokalnego środowiska i kultywowania dziedzictwa z terenu gminy Lubartów – „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013”. Wartość projektu – 14 344,78 zł. Projekt został zrealizowany i 14 maja złożyliśmy wniosek o płatność.

2. Wycieczka- pielgrzymka do Sandomierza dla seniorów Śladami ,,Ojca Mateusza” –  zadanie publiczne powierzone przez Burmistrza Miasta Lubartów – projekt zrealizowany 18 maja.

3. „Lepiej zapobiegać niż leczyć” – zadanie publiczne w ramach promocji zdrowia i ochrony zdrowia powierzone przez Starostę Powiatu Lubartowskiego – projekt zrealizowany 6 lipca.

4.  „W imię naszej niepodległej Rzeczypospolitej” – zadanie publiczne powierzone przez Burmistrza Miasta Lubartów – projekt zrealizowany 22 lipca.

5. Wycieczka dziadków z wnukami do Parku Edukacji i Rozrywki” – zadanie publiczne powierzone przez Burmistrza Miasta Lubartów – projekt zrealizowany13 sierpnia.

6.  „Wspólny wyjazd łączy pokolenia” – zadanie publiczne powierzone przez Burmistrza Miasta Lubartów – projekt zrealizowany 21 września.

7. Zagospodarowanie terenu przy budynku Centrum Pomocy  i wyposażenie go w sprzęt sportowo – rehabilitacyjny – „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013”. Wartość projektu – 31 060,13 zł. Projekt realizowany do 31.XII.

projekty zrealizowane w 2012

1. „Montaż zestawu solarnego do podgrzewania wody w Sali do prowadzenia integracyjnych spotkań lokalnego środowiska i kultywowania dziedzictwa naszego terenu” – „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013”. Wartość projektu – 15691 zł.

2. Zakup wirówki do masażu wirowego rąk i nóg- Lastura-hobby. – Fundusz Składkowy Ubezpiec zenia Społecznego Rolników Wartość projektu – 16000 zł.

3.Miłość do cierpiącego jest znakiem i miarą poziomu cywilizacji rozwoju narodu” – „Ochrona i promocja zdrowia” – zadanie publiczne powierzone przez Wójta Gminy Lubartów – wartość oferty – 5000 zł.

4. „Z Powiatem Lubartów w Polskę” – zadanie publiczne w zakresie promocji Powiatu – wartość projektu – 2200 zł

5. „Międzypokoleniowa wycieczka dziadków i wnuków do Kazimierza  Dolnego i Puław pt. ”Integracja Pokoleń” – zadanie publiczne powierzone przez Burmistrza Miasta Lubartów – wartość projektu – 2700 zł.

6. Wycieczka- pielgrzymka do Supraśla i Kodnia dla seniorów – zadanie publiczne powierzone przez Burmistrza Miasta Lubartów – wartość projektu – 1520 zł. 

7 . Cykl spotkań edukacyjnych dla seniorów pt.”Przed nami …starość”  – zadanie publiczne powierzone przez Burmistrza Miasta Lubartów – wartość projektu – 1400 zł.


projekty zrealizowane w 2011 r.

1. Organizowanie integracyjnych spotkań lokalnego środowiska w celu kultywowania miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów oraz języka regionalnego, zawodów i rzemiosła – „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013”. Wartość projektu – 13890,38 zł.

2. Przygotowanie Sali do prowadzenia integracyjnych spotkań lokalnego środowiska i kultywowania dziedzictwa naszego terenu – „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013”. Wartość projektu – 35534,79 zł.

3. Organizacja spotkania (przyjęcia okolicznościowego) dla seniorów z okazji Międzynarodowego Dnia Ludzi Starszych – zadanie publiczne powierzone przez Burmistrza Miasta Lubartów – wartość projektu – 700 zł. 

4. Organizacja wycieczki do Teatru Buffo w Warszawie dla seniorów – zadanie publiczne powierzone przez Burmistrza Miasta Lubartów – wartość projektu – 4750 zł.

5. Organizacja wycieczki – pielgrzymki do Wąwolnicy dla seniorów – zadanie publiczne powierzone przez Burmistrza Miasta Lubartów – wartość projektu – 1300 zł.

poświęcenie

Festyn 2016

P1070057-Copy P1070064-Copy P1070075-Copy P1070081-Copy P1070089-Copy P1070093-Copy P1070105-Copy P1070123 (Copy) P1070124 (Copy) P1070131 (Copy) P1070131 (Copy) P1070133 (Copy) P1070137 (Copy) P1070138 (Copy) P1070162 (Copy) P1070168 (Copy) P1070181 (Copy) P1070268 (Copy) P1070286 (Copy) P1070287 (Copy)