Nasze Centrum

Centrum Pomocy to wewnętrzna jednostka organizacyjna Kościoła Katolickiego utworzona w 2009 roku dekretem Ks. Arcybiskupa Józefa Życińskiego w Parafii Wniebowstąpienia Pańskiego w Lubartowie.

 

Centrum Pomocy poświęcone Karolowi Wojtyle, Wielkiemu Polakowi, skupia się na upowszechnianiu Jego nauczania, kształtując „wyobraźnię miłosierdzia” w duchu solidarności z człowiekiem potrzebującym pomocy. Zapraszamy wszystkich do włączenia się w rozwój Centrum Pomocy. Tylko w ten sposób zbudujemy najpiękniejszy żywy pomnik, który będzie świadczył, że Karol Wojtyła ma swoje miejsce w naszych sercach.

 

Misją Centrum Pomocy jest działalność charytatywna, opiekuńcza i społeczna, skupiająca się na niesieniu pomocy osobom zagrożonym współczesnymi formami ubóstwa w szczególny sposób starszym i niepełnosprawnym, ochrona i promocja zdrowia oraz upowszechnianie dziedzictwa Papieża na polu duchowości, wiary i tradycji.

 

W tym celu w sierpniu 2011 roku rozpoczęliśmy budowę Centrum Pomocy realizując projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013, Oś Priorytetowa I Przedsiębiorczość i Innowacje, Działanie 1.1 pt. Rozbudowa i zmiana użytkowania części budynku istniejącego z pomieszczeń biurowo – magazynowych na Centrum Pomocy „Otoczmy troską życie”. Całkowita wartość projektu 4444 519,50 PLN. Kwota dofinansowania 284 924.29 PLN. W nowym budynku ma powstać Zakład Rehabilitacji Leczniczej.

 

W grudniu 2012 roku dzięki życzliwości i pomocy wielu ludzi, zakończyliśmy budowę Centrum Pomocy i wyposażyliśmy w sprzęt rehabilitacyjny Zakład Rehabilitacji Leczniczej. 22 stycznia 2013 roku Ks. Arcybiskup Stanisław Budzik Metropolita Lubelski dokonał poświęcenia budynku. 4 marca 2013 rozpoczął działalność Zakład Rehabilitacji Leczniczej.

 

Razem możemy przyjść z pomocą wielu ludziom!

 

poświęcenie

Festyn 2016

P1070057-Copy P1070081-Copy P1070089-Copy P1070093-Copy P1070105-Copy P1070120 (Copy) P1070121 (Copy) P1070123 (Copy) P1070124 (Copy) P1070131 (Copy) P1070133 (Copy) P1070134 (Copy) P1070137 (Copy) P1070138 (Copy) P1070147 (Copy) P1070162 (Copy) P1070177 (Copy) P1070195 (Copy) P1070268 (Copy) P1070286 (Copy)