Nasze Centrum

Centrum Pomocy to wewnętrzna jednostka organizacyjna Kościoła Katolickiego utworzona w 2009 roku dekretem Ks. Arcybiskupa Józefa Życińskiego w Parafii Wniebowstąpienia Pańskiego w Lubartowie.

 

Centrum Pomocy poświęcone Karolowi Wojtyle, Wielkiemu Polakowi, skupia się na upowszechnianiu Jego nauczania, kształtując „wyobraźnię miłosierdzia” w duchu solidarności z człowiekiem potrzebującym pomocy. Zapraszamy wszystkich do włączenia się w rozwój Centrum Pomocy. Tylko w ten sposób zbudujemy najpiękniejszy żywy pomnik, który będzie świadczył, że Karol Wojtyła ma swoje miejsce w naszych sercach.

 

Misją Centrum Pomocy jest działalność charytatywna, opiekuńcza i społeczna, skupiająca się na niesieniu pomocy osobom zagrożonym współczesnymi formami ubóstwa w szczególny sposób starszym i niepełnosprawnym, ochrona i promocja zdrowia oraz upowszechnianie dziedzictwa Papieża na polu duchowości, wiary i tradycji.

 

W tym celu w sierpniu 2011 roku rozpoczęliśmy budowę Centrum Pomocy realizując projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013, Oś Priorytetowa I Przedsiębiorczość i Innowacje, Działanie 1.1 pt. Rozbudowa i zmiana użytkowania części budynku istniejącego z pomieszczeń biurowo – magazynowych na Centrum Pomocy „Otoczmy troską życie”. Całkowita wartość projektu 4444 519,50 PLN. Kwota dofinansowania 284 924.29 PLN. W nowym budynku ma powstać Zakład Rehabilitacji Leczniczej.

 

W grudniu 2012 roku dzięki życzliwości i pomocy wielu ludzi, zakończyliśmy budowę Centrum Pomocy i wyposażyliśmy w sprzęt rehabilitacyjny Zakład Rehabilitacji Leczniczej. 22 stycznia 2013 roku Ks. Arcybiskup Stanisław Budzik Metropolita Lubelski dokonał poświęcenia budynku. 4 marca 2013 rozpoczął działalność Zakład Rehabilitacji Leczniczej.

 

Razem możemy przyjść z pomocą wielu ludziom!

 

poświęcenie

Festyn 2016

P1070060-Copy P1070064-Copy P1070075-Copy P1070081-Copy P1070089-Copy P1070105-Copy P1070120 (Copy) P1070124 (Copy) P1070131 (Copy) P1070131 (Copy) P1070134 (Copy) P1070137 (Copy) P1070162 (Copy) P1070171 (Copy) P1070177 (Copy) P1070181 (Copy) P1070195 (Copy) P1070268 (Copy) P1070286 (Copy) P1070287 (Copy)