Dziękujemy za 1% Waszych podatków

Wyrażamy gorące podziękowanie za Wasze wsparcie poprzez przekazanie 1% podatku dochodowego za rok 2019.

Przekazana pomoc dotarła do nas z różnych stron Polski. Utwierdza to nas w przekonaniu, że nie brakuje ludzi wrażliwych, którym nie jest obojętny los drugiego człowieka, szczególnie dzieci z niepełnosprawnościami. Przekazany 1% Waszych podatków pozwala sfinansować zabiegi rehabilitacyjne i zakup nowego specjalistycznego sprzętu dla podopiecznych Zakładu Rehabilitacji i dzieci z naszego Przedszkola. 

Dziękujemy Wam za wielkie i wrażliwe serca, za pamięć i wsparcie. Żywimy nadzieję na dalszą Waszą pomoc.

Zarząd Centrum Pomocy