Aktualności

Najważniejsze wydarzenia

Poświęcenie Centrum Pomocy

Poświęcenie Przedszkola

Dziękujemy za przekazany 1%podatku

Wyrażamy gorące podziękowanie za Wasze wsparcie poprzez przekazanie 1% podatku dochodowego za rok 2019.

Przekazana pomoc dotarła do nas z różnych stron Polski. Utwierdza to nas w przekonaniu, że nie brakuje ludzi wrażliwych, którym nie jest obojętny los drugiego człowieka, szczególnie dzieci z niepełnosprawnościami. Przekazany 1% Waszych podatków pozwala sfinansować zabiegi rehabilitacyjne i zakup nowego specjalistycznego sprzętu dla podopiecznych Zakładu Rehabilitacji i dzieci z naszego Przedszkola. 

Dziękujemy Wam za wielkie i wrażliwe serca, za pamięć i wsparcie. Żywimy nadzieję na dalszą Waszą pomoc.

                                                                                                                          Zarząd Centrum Pomocy

Aktualności
Terapia Tecar to nowatorska metoda w fizjoterapii oparta na użyciu fali radiowej wysokiej częstotliwości. Działa na zasadzie przepływu prądu poprzez …
W 2019 roku zakupiliśmy innowacyjny aparat do głębokiej stymulacji elektromagnetycznej “Magneto Stym”. Aparat wyposażony jest w aplikator do terapii polem …
Na zakończenie wakacji 31 sierpnia zorganizowaliśmy festyn rodzinny, który licznie zgromadził mieszkańców. Wspomogli nas: Urząd Miasta Lubartów, PSS Społem, Piekarnia …