Centrum Pomocy

                                                                         Nasze Centrum

Centrum Pomocy to wewnętrzna jednostka organizacyjna Kościoła Katolickiego utworzona w 2009 roku dekretem Ks. Arcybiskupa Józefa Życińskiego w Parafii Wniebowstąpienia Pańskiego w Lubartowie.

Centrum Pomocy poświęcone Karolowi Wojtyle, Wielkiemu Polakowi, skupia się na upowszechnianiu Jego nauczania, kształtując „wyobraźnię miłosierdzia” w duchu solidarności z człowiekiem potrzebującym pomocy. Zapraszamy wszystkich do włączenia się w rozwój Centrum Pomocy. Tylko w ten sposób zbudujemy najpiękniejszy żywy pomnik, który będzie świadczył, że Karol Wojtyła ma swoje miejsce w naszych sercach.

Misją Centrum Pomocy jest działalność charytatywna, opiekuńcza i społeczna, skupiająca się na niesieniu pomocy osobom zagrożonym współczesnymi formami ubóstwa w szczególny sposób starszym i niepełnosprawnym, ochrona i promocja zdrowia oraz upowszechnianie dziedzictwa Papieża na polu duchowości, wiary i tradycji.

W tym celu w sierpniu 2011 roku rozpoczęliśmy budowę Centrum Pomocy realizując projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013, Oś Priorytetowa I Przedsiębiorczość i Innowacje, Działanie 1.1 pt. Rozbudowa i zmiana użytkowania części budynku istniejącego z pomieszczeń biurowo – magazynowych na Centrum Pomocy „Otoczmy troską życie”. Całkowita wartość projektu 4444 519,50 PLN. Kwota dofinansowania 284 924.29 PLN. W nowym budynku ma powstać Zakład Rehabilitacji Leczniczej.

W grudniu 2012 roku dzięki życzliwości i pomocy wielu ludzi, zakończyliśmy budowę Centrum Pomocy i wyposażyliśmy w sprzęt rehabilitacyjny Zakład Rehabilitacji Leczniczej. 22 stycznia 2013 roku Ks. Arcybiskup Stanisław Budzik Metropolita Lubelski dokonał poświęcenia budynku. 4 marca 2013 rozpoczął działalność Zakład Rehabilitacji Leczniczej.

Razem możemy przyjść z pomocą wielu ludziom!

 

 

Poświęcenie Centrum Pomocy

W dniu 22 stycznia 2013 r. odbyło się  poświęcenie i uroczyste otwarcie Zakładu Rehabilitacji  przy  Centrum Pomocy „ Otoczmy Troską Życie „

Ceremonii poświęcenia dokonał Ks. Arcybiskup Stanisław Budzik – Pasterz diecezji lubelskiej.

W uroczystości uczestniczyli zaproszeni goście min. Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Henryk Smolarz, Wicewojewoda Lubelski Marian Starownik, Kanclerz Kurii Metropolitarnej i Dyrektor Wydziału Gospodarczego, Zastępca Dyrektora Wojewódzkiego Funduszu Zdrowia, Starosta Powiatu Lubartowskiego, Burmistrz Miasta Lubartów wraz z Zastępcą i Wójt Gminy Lubartów, przedstawiciele lokalnych instytucji, lekarze z okolicznych Przychodni Zdrowia.

Licznie przybyłych gości przywitał gospodarz tego miejsca ks kanonik Stanisław Rząsa. W  swoim krótkim przemówieniu ks. Proboszcz podziękował władzom Lubartowa oraz licznym przyjaciołom za pomoc w realizacji przedsięwzięcia. Dzięki  ich przychylności powstał obiekt, który będzie uzupełnieniem oferty zabiegów rehabilitacyjnych  świadczonych w Lubartowie. Okolicznościowy wykład: „Wkład Kościoła w działalność charytatywną” wygłosiła Pani Ewa Sędzimierz, kierownik Wydziału Oświaty w Lubartowie.