Przekaż 1,5% podatku

1,5% Twojego podatku przeznaczymy na działalność pożytku publicznego. W roku 2023 na rehabilitację dzieci niepełnosprawnych oraz na zakup sprzętu rehabilitacyjnego. W roku 2022 dzięki Waszej pomocy mogliśmy pomagać dzieciom niepełnosprawnym oraz zakupić aparat do badań USG.

W ten sposób razem pomagamy potrzebującym.

Zapamiętaj ten numer! – KRS 0000340068

Co zrobić aby przekazać 1,5% podatku na rzecz Centrum Pomocy „Otoczmy troską życie” im. Karola Wojtyły?

Wystarczy   wypełnić odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-28, PIT-36, PIT 36L,  PIT-37, PIT 38 ). W zeznaniu podatkowym  podajemy numer <strong>KRS Centrum Pomocy „Otoczmy troską życie” im. Karola Wojtyły. 1,5% podatku  – na konto Centrum Pomocy przekaże właściwy urząd skarbowy do lipca roku podatkowego, w którym jest składane zeznanie podatkowe.

Przekaż 1,5% podatku

Wystarczy wypełnić odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym

Wsparcie finansowe można kierować na nasze konto

85 8707 0006 0004 5900 2000 0001